January 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
 • Ashtanga Yoga Led Class
3
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
4
 • Ashtanga Led Class
 • Booked for CHC
 • Ashtanga Led Class
5
 • Administratie december
6
 • New Moon meditation: Realigning with the New
7
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
8
 • Booked for CHC
9
10
11
 • Booked for CHC
12
13
14
15
16
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
17
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
18
 • Ashtanga Led Class
19
20
 • Blocked for &K
21
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
22
23
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
24
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
25
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Led Class
26
27
 • Booked for Luke
28
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
29
 • Meditate & Breathe
30
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
31
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe