February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Led Class
2
3
 • Blocked for &K
4
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
5
 • Meditate & Breathe
6
 • Mindfullness 30 minuten FJ Production
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
7
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
8
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Led Class
9
10
 • Yin Yang les
11
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
12
 • Booked for CHC
 • Meditate & Breathe
13
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
14
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
15
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Led Class
 • Booked for ASKV
16
 • Self-Care One Day Retreat
17
18
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
19
 • Booked for CHC
20
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
21
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
22
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Led Class
23
24
 • Blocked for Vipassana
25
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
26
27
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
28
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe