December 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
4
 • Booked for CHC
5
 • Booked for CHC
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
6
 • Meditate & Breathe
7
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Led Class
8
 • Booked for &k
9
10
 • Booked for CHC
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
11
12
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
13
 • Booked for CHC
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
14
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Led Class
15
 • Blocked for &k
16
 • Blocked for Training
17
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
18
19
 • Booked for CHC
 • Blocked for &K
 • Ashtanga Yoga Led Class
20
 • Ashtanga Yoga Led Class
 • Meditate & Breathe
21
 • Ashtanga Led Class
 • Ashtanga Led Class
 • Blocked for &k
22
 • Blocked for &k
23
24
25
26
27
28
29
 • Booked for CHC
30
31